دنارنج ګل دوېب پاڼې دموسيقۍ څانګه

عبدالرؤف کندهاری/Abdul Raouf

1.Abdul Raouf - Ba Gerde Yar Megardam
به ګرد يار ميګردم
2.Abdul Raouf - Ba Yado Dari Ke Roze Awal
به يادو داري که روزی
3.Abdul Raouf - Beya Po Darwaza Ki
بيا په دروازه کې
4.Abdul Raouf- Ghwarre Deedan Malang Dae
غواړي ديدن ملنګ دی
5.Abdul. R- Kandahar Dae Ka Laghman Dae
کندهار دی که لغمان دی
6.Abdul R - Ma Po Saloo Gul(Attan song)
ما په سالو ګل وهلی دی
7.Abdul R- Zrrona Yuse Da Jadugar
زړونه يوسی دا جادوګر
8 Abdul R - Za Ranzoor Eym De Esheq
رنځور يم دعشق
9.Abdul R.- Waslat Bala Hejrat Bala
وصلت بلا هجرت بلا
10.Abdul R.- Sta De Stergo Bala Wakhlam
ستا دسترګو بلا واخلم
11.Abdul R.- Sta De Gharre Amel Ba Nan
ستا دغاړی امېل به نن
12.Abdul R.- Rahe Masjed Wa Maekhana m
راهی مسجد و ميخانه